İNFERTİLİTE ve OZON TERAPİSİ

Ozon normalde gaz halinde bulunan üç oksijen atomun bir araya gelmesiyle oluşur. Doğal olarak dünyayı çevreler ve dünyayı ultraviyole ışınlarından koruma işlevini yerine getirir. Güçlü bir oksidandır. Reaktif bir molekül olarak bakterisidal, fungisidal, antiviral ve anti-protozoal etkileri vardır. Ozon ilk olarak 1856 yılında hastane ameliyat odalarını dezenfekte etmede kullanılmıştır. Daha sonra birçok hastalıkta örneğin akne, egzama, fibromiyalji, artrit, astım, kanser tedavisine yardımcı olarak, kalp ve karaciğer hastalıkları, kronik yaralar, dislipidemi, sinüzit gibi durumlarda kullanıma girmiştir.

Dünyada evli çiftlerin yaklaşık %8-10’nu yani 60-168 milyon kişi infertilite sorunuyla yüz yüzedir. Kadın infertilitesinde fallop tüp tıkanıklıkları önemli etkenlerden birisidir. Fallop tüp tıkanıklığı infertilite nedenlerinin %25-35’ni oluşturur. İnfertiliteye neden olan birçok etken vardır fakat en önemli etken genital bölgedeki inflamasyondur. Hastaların %80’ninde inflamasyon kronikleşmiştir. Enfeksiyonlar genellikle değişik kombinasyonlarda bulunur. Örneğin klamidya ile herpes simpleks(%17), gardnerella ile beraber(%14), üreoplazma ile beraber(%33), mikoplazma(%21), kandida ile beraber(%13). Kronik pelvik inflamatuvar hastalıklar veya salpanjit, tubal tıkanıklıkların %50’sini oluşturmaktadır. Tubal rekanalizasyon yöntemi yıllarca kullanılan tedavi yöntemi olmuştur fakat distal tüp tıkanıklıklarında başarı oranı düşmektedir. İlaç endüstrisinin geliştirdiği güçlü antibiyotikler, antiviraller, fungisidaller, immunomodülatörlere rağmen tedavide her zaman başarı elde edilememektedir. Genital inflamasyona bağlı gelişen infertilitede ozon terapisi yüz güldürücü sonuçlar doğurmuştur.

Ozonun oksidatif potansiyeli yüksektir ve tedavisi kanda immünoglobin(IgG, IgA, IgM) üretimini tetikleyerek mikrobiyal inflamasyonu tedavi eder. Ozon tedavisi kanın oksijen taşıma mekanizmalarını düzenler ve virüs ile mücadele ortamını iyileştirir. Ozon tedavisi antibakteriyel aktivitesi, endometriyum ve over dokusunu koruma, pelvik yapışıklığını azaltarak infertilite tedavisine yardımcı olur. Antimikrobiyal tedavide görülen yan etkiler ozon tedavisinde görülmez. Antibiyotik kullanımı sonrasında gelişen direnç ozon tedavisi sonrası gelişmez. Ayrıca ozon tedavisi kadın üreme sistemindeki pH dengesini bozmayarak vajinal florayı korur.