DOĞUM EĞİTİMLERİNDE BİREYSEL VE GRUP TERAPİLERİ

  • Doğum nedir ?
  • Doğuma hazırlık eğitimlerinin nasıl bir faydası vardır?
  • Hipnoz nasıl etki eder?
  • Eğitimlerimde amacım nedir ?
  • Hipnoz eğitimlerine ne zaman başlayalım ?
  • Hipnozu yapan kişi önemli midir?

Doğum nedir ?

Doğum anneliğe adım atma ve yeni bir kimliğe geçiş anıdır. Anne bebeğini içinde hissettiği anda ruhunda bulunan annelik dürtüsünün kıpırtısını hisseder. Ancak ruhsal annelik sürecinden fiziksel anneliğe geçiş öyle kolay olmamaktadır. Tüm annelerin ruh hali böyleyken, bazen anneliğe sağlıklı bir geçiş için destek gerekebilir. Anneler doğumuyla beraber sorumluluklarının arttığını fark eder. Bazen bu farkındalıklar onu yorarken bazen de bebek bir yükmüş gibi hissedilebilir.

Doğuma hazırlık eğitimlerinin nasıl bir faydası vardır?

Doğuma hazırlık eğitimleri kapsayıcı bir yaklaşım gerektirir. Annelerin yaşanmışlıkları değiştikçe doğumdaki davranışları ve ağrıya yaklaşımları da değişir. Bu anneler ağrı ile baş edebilme tekniklerini öğrendikçe kendilerine olan özgüvenleri artar. Hipnoterapi yaklaşımı egonun güçlenmesini destekler. Böylelikle kadının gebelik sorunları, doğum ağrısı ve korkusu değişir. Doğum sonu depresyon ve anneliğe uyum sürecine de yardımcı olur.

 Hipnoz nasıl etki eder?

Anneler hipnoz uygulaması denilince gerginlik ve korku yaşayabilir. Oysaki hipnoz tamamen gevşemiş bir durumdayken bile kontrolün elinizde olma halidir. Gevşemenize istediğiniz zaman ara verebilir ve istediğiniz zaman onu yeniden başlatabilirsiniz. Hipnoz çalışmalarını evde kendi kendinize tekrarlayarak hızlandırabilirsiniz. Bu uygulamalar doktorunuz tarafından haftalık eğitimlerle pekiştirilir.

Eğitimlerimde amacım nedir ?

Yaptığım doğum eğitimlerimde amacım gebelerin sadece eğitime katılması değil, aralıklı yapılan bu eğitimler sayesinde anne adayları ile sürekli iletişim halinde kalmaktayım. Bu durumda sadece doğum eğitimlerine katılmak önemli değildir.  Asıl olan bu derslerde nefesle gevşeme egzersizlerini yapabilmek ve bu gevşemelere uyum sağlamaktır. Bu eğitimler tek doğuma değil, günlük yaşantılardaki stresle başa çıkmalara da çok iyi gelir. Bedeninize duyarlı olduğunuz da kendinizin ve bebeğinizin ne yapmakta olduğunu tam olarak hisseder ve zihin ile bedenin birlikte bir uyum içinde çalışmasını oto hipnozla sağlayabilirsiniz. Kasılmaların fizyolojisi değil, gevşemenin rahatlığına odaklanıp, doğumu yaşarken bebeğinizle aranızda gizli ve duygusal bir bağ kurabilirsiniz.

Hipnoz eğitimlerine ne zaman başlayalım ?

Hipnoz eğitimlerime gebeliğin erken aşamalarında gebeliğin üçüncü veya dördüncü ayında başlamaktayım. Eğitim bireysel ya da grup eğitimi olarak yapılabilir. Bilinmesi gereken bir gerçek herkesin doğum deneyimi kendine özeldir. Annelerin yaşadıkları korkular ve yaşam deneyimleri hep farklı farklıdır. Kadının hipnoz eğitiminde kendine özgü hipnotik kapasiteleri, kültürel sorunları, korkuları farklıdır. Grup eğitimlerinin faydalarını yaşayan anneler, bireysel eğitimler sayesinde kendilerine ait özel korkularını ve ne yaşamakta olduklarını daha da netleştirirler. Bireysel eğitimler gebeliğin ilerleyen aylarında farkındalıkların grup terapileri ile artmasından sonra yapılmaktadır.

Hipnozu yapan kişi önemli midir?

Hipnoterapi seanslarında klinisyenin bu konuda deneyimli olması gerekir.  Gebeyle uyumlu ve güven içinde çalışması gerekir.  Anne adayına uygulayacağı indüksiyon tekniklerini ve derinleştirme yöntemlerini gebenin ihtiyaçlarına göre seçmelidir. Kişiye özel hipnoz teknikleri uygulanmalıdır. En önemlisi de gebeye saygı duymalıdır. İşte burada hekimi ile olan güven duygusu daha da artar. Hipnoterapi yöntemleriyle terapi alan bir gebenin doğumda verebileceği tepkileri doktoru önceden kestirebilir ve doğum sürecini daha iyi yönetir.  Yine bu eğitimler sayesinde doğum sürecinde karşılaşılabilecek olumsuzluklara gebe hazırlanarak bu durumu bir travma gibi algılamasının önüne geçilir.  Yapılacak müdahaleler uygun bir dil kalıbı kullanarak gebeye doğum öncesi anlatılmalı ve gebe doğuma en iyi şekilde hazırlanmalıdır.

Grup terapisi ile yapılan çalışmalarda farklı avantajlar olabilir. Bireyin grup içinde sosyalleşmesi sağlanır. Hastalar otorite figürü olan doktorlarının takdirini kazanmak için çok daha hızlı ve derin bir hipnoza girebilir. Grup çalışmalarında hem zamandan hem de ekonomik açıdan tasarruf sağlar. Hekim için daha az yorucu olur. Doğuran annelerin grup ile paylaşımları anne adaylarına yapabilecekleri güven duygusunu verir. Grup motivasyonu ekibi canlandırır.

ANAHTAR KELİMELER

Doğum eğitimi

Doğuma hazırlık eğitimi

Hipnoz

Bireysel eğitim

Grup eğitimi

Grup hipnozu

Bireysel hipnoz

Doğum

Gerginlik

Korku

Hipnoz eğitimi