AKAPUNKTUR ve İNFERTİLİTE

İnfertilite bir yıl boyunca korunmasız ilişkiye rağmen gebe kalamama durumudur. 15-44 yaş arası kadınların %8-12’sini etkilediği düşünülmektedir. Fertilite problemi yaşayan çiftlerin %20’inde hem erkek hem de kadın etkilenmiş olabilir. Erkeğin rolü yaklaşık %8 olarak düşünülmektedir. Erkeklerde anormal sprem, sperm sayısının azlığı ve sperm hareketi azlığı önemli etkenlerdir. Genetik faktörler, uzun süre steriod kullanımı, yaş, obezite, stres, testiste inflamasyon, diabet ve diğer hastalıklar erkekte İnfertilite nedeni olabilmektedir. Kadınlarda polikistik over sendromu, hiperprolaktinemi, tiriod hastalıkları, hormonal dengesizlikler, kanser v.b. etken olabilmektedir. Risk faktörü ve nedenleri olarak yaş, obezite, sigara kullanımı, alkol, stres, enfeksiyonlar ve diğer nedenler sayılabilir.

Geleneksel Çin tıbbına göre infertilite çiy enerjisinde blokaj ve dengenin bozulması ayrıca kan akımını engellenmesi nedeniyle gelişmektedir. Yetersizlik sendromu hem kadında hem erkekte üreme fonksiyonlarında fonksiyon bozukluklarına neden olmaktadır. Hareketsizlik sendromu üreme organlarına enerji akımının ve kanın gitmesini engellemektedir. Isı sendromu inflamasyonla ilgilidir ve semen kalitesini etkilemektedir ve jinekolojik hastalıklarla ilgilidir. Her üç sendrom Geleneksel Çin tıbbında akupunktur ile tedavi edilebilmektedir.

Akupunktur infertilitede kullanımı ile üreme organlarına kan akışı artışı sağlanmakta, stres azaltılmakta, immun sistem güçlendirilmekte, enerji ve hormonal denge sağlanmaktadır.